• 196 Trương Công Định - TP Vũng Tàu

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐏𝐇𝐔𝐍 𝐌𝐎̂𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄𝐍

👧🏻 “ 𝑫𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 , 𝒎𝒐̂𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒐̉
𝑪𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒉𝒐̉𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ , 𝒃𝒊́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀ ?
👉🏻 Đó chính là sử dụng 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐏𝐇𝐔𝐍 𝐌𝐎̂𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄𝐍
⚡Xu hướng 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 được rất được các tín đồ thẩm mỹ ưa chuộng vì màu sắc thời thượng, lên màu tự nhiên, tươi sáng và không bị sẫm như những thế hệ phun xăm cũ. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những trường hợp sau:
✨𝑆𝑎̆́𝑐 𝑚𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑛ℎ𝑎̣𝑡
✨𝑀𝑜̂𝑖 𝑥𝑖̉𝑛 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̂𝑚 đ𝑒𝑛
✨𝑁𝑔𝑢̛̀𝑜𝑖 𝑐𝑜́ đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑑𝑎̀𝑦 , 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑜̂𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑒̣̂𝑐ℎ
✨𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑦́
🧚🏻‍♀️ Chỉ sau 60p môi thâm đen hoá căng mịn hồng hào
🌸 𝙏𝙤̂́𝙘 đ𝙤̣̂ 𝙡𝙚̂𝙣 𝙢𝙖̀𝙪 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝
🌸 𝙥𝙝𝙪𝙣 𝙭𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙤́ đ𝙤̂𝙞 𝙢𝙤̂𝙞 đ𝙚̣𝙥 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣, 𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙧𝙪̃
🌸𝙈𝙖̀𝙪 𝙢𝙪̛̣𝙘 đ𝙖 𝙙𝙖̣𝙣𝙜
💎 Hãy #ib cho trang fanpage hoặc #call cho hottline sẽ được tư vấn miễn phí nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🏠 𝟏𝟗𝟔 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮
📞 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟓𝟓𝟐𝟕𝟐𝟕
Có thể là ảnh chụp cận cảnh

Danh sách phản hồi

Thêm phản hồi