• 196 Trương Công Định - TP Vũng Tàu

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐏𝐇𝐔𝐍 𝐌𝐎̂𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄𝐍

“ 𝑫𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 , 𝒎𝒐̂𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒐̉ 𝑪𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒉𝒐̉𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ , 𝒃𝒊́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀ ? Đó chính là sử dụng 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐏𝐇𝐔𝐍 𝐌𝐎̂𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄𝐍 Xu hướng 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 được rất được các tín đồ thẩm mỹ ưa chuộng vì màu sắc thời thượng, lên màu tự nhiên, tươi […]